Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Temat szkolenia:

Cel szkolenia:

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat zmian wprowadzonych w ustawie o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz wpływ zmian na organizację pracy i zarządzania
niesamorządową placówką oświatową.

Program szkolenia:

 1. Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od 1 września 2022 r. – zmiany, okresy
  przejściowe:
  • Kogo obowiązują przepisy;
  • Dodatkowe środki na zatrudnianie nauczycieli specjalistów;
  • Standardy zatrudniania wg kodeksu pracy, a pensum nauczyciela w szkołach i przedszkolach nie samorządowych;
  • Kogo nie dotycząca nowe standardy zatrudniania specjalistów;
  • Obowiązkowa liczba etatów specjalistów;
  • Jak wyliczyć wymaganą liczbę etatów w placówkach niepublicznych;
  • Wyliczenie średniej arytmetycznej;
  • Kogo nie wlicza się do łącznej liczby etatów;
  • Nowe stanowisko i obowiązki pedagoga specjalnego;
  • Kiedy obligatoryjne w placówce należy zatrudnić psychologa oraz pedagoga specjalnego oraz w jakim wymiarze;
  • Wymagana liczba etatów specjalistów, a umowa cywilnoprawna;
 2. Nowe zapisy i zmiany w statutach jednostek, obowiązek określenia w statucie szczegółowej
  organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
  • Statut podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
  • Obowiązkowe nowe zapisy w statutach od 1 września 2022 r.;
  • Regulacje dotyczące zawieszenia zajęć w szkole lub przedszkolu;
 3. Prawidłowe wyliczenie wynagrodzeń w 2022 r. uwzględniając zmiany od maja 2022 r.;
 4. Dotacje celowe na remonty i inwestycje dla jednostek nie samorządowych;
 5.  Dane dziedzinowe wprowadzane do SIO – zmiany,
 6. Prowadzenie zajęć zdalnych od 1 września 2022 r.

Ważna informacja

1. Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
2. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
3. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontroler z 20-letnim stażem na stanowiskach głównego specjalisty. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do
protokołu kontroli.

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 11 sierpnia 2022 r.

  Koszt – 340 zł brutto za osobę

  Możliwość rozliczenia szkolenia z dotacji oświatowej po zaznaczeniu w rubryce (chcę rozliczyć z dotacji oświatowej)

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00 – 14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.