Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Zmiany w kodeksie pracy dotyczące zatrudniania w niesamorządowych jednostkach oświatowych

Temat szkolenia:

Cel szkolenia:

Zmiany w kodeksie pracy dotyczące zatrudniania w niesamorządowych jednostkach oświatowych

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących nie samorządowe placówki oświatowe, dyrektorów,
wicedyrektorów, biur rachunkowych;

Program szkolenia:

I. Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r.

Praca zdalna z uwzględnieniem specyfiki niesamorządowych jednostek oświatowych Zasady wykonywania pracy zdalnej

 • Praca zdalna a zdalne nauczanie
 • Możliwości wykonywania pracy zdalnej przez pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) w niesamorządowych szkołach i placówkach oświatowych
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej zasady współpracy ze związkami zawodowymi
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 • Zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
 • Okazjonalna praca zdalna
 • Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich pracowników placówek oświatowych wg.
 

Dyrektywy UE „worklife balance”

 • Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników obowiązki pracodawcy
 • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
 • Urlopy opiekuńcze zasady udzielania
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Urlopy ojcowskie
 • Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Nowe zapisy w świadectwach pracy
 • Umowa o pracę na okres próbny i umowy na czas określony, nowe zapisy w umowach
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy rozszerzony zakres informacji o warunkach zatrudnienia
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej 
 • Kontrola trzeźwości pracowników
 • Badanie trzeźwości a ochrona danych osobowych
 • Pojęcie stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości
 • Przechowywanie dokumentacji badania
 • Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy zasady ich wprowadzania
 • Skutki pozytywnego badania trzeźwości pracownika (niedopuszczenie do pracy, wezwanie właściwych organów)
 • Badania na obecność innych substancji
 • Skutki naruszenia obowiązku trzeźwości z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli

 

NAUCZYCIELE W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH

 • Zakres obowiązywania karty nauczyciela w oświatowych placówkach niepublicznych
 • Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niesamorządowych
 • Warunki zatrudnienia
 • Pozostałe zasady zatrudniania nauczycieli
 • Pensum nauczyciela
 • Czas pracy nauczycieli
 • Obowiązki i uprawnienia nauczyciela
 • Uprawnienia emerytalne
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
 • Kwalifikacje nauczycieli
 • Czy można zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji
 • Limity wynagrodzeń w niesamorządowej oświacie

Ważna informacja

1. Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
2. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
3. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontroler z 20-letnim stażem na stanowiskach głównego specjalisty. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do
protokołu kontroli.

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 24 maja 2023 r.

  Koszt – 380 zł brutto za osobę

  Możliwość rozliczenia szkolenia z dotacji oświatowej po zaznaczeniu w rubryce (chcę rozliczyć z dotacji oświatowej)

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00 – 14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.