Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Pedagog specjalny – nowe obowiązki w placówkach od 1 września 2022 r.

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Temat szkolenia:

Pedagog specjalny – nowe obowiązki w placówkach od 1 września 2022 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat zmian wprowadzonych w ustawie o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz wpływ zmian na organizację pracy i zarządzania
niesamorządową placówką oświatową.

Program szkolenia:

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od 1 września 2022 r. – zmiany, okresy przejściowe:

 • Kogo obowiązują przepisy;
 • Dodatkowe środki na zatrudnianie nauczycieli specjalistów;
 • Standardy zatrudniania wg kodeksu pracy, a pensum nauczyciela w szkołach i przedszkolach
  nie samorządowych;
 • Kogo nie dotycząca nowe standardy zatrudniania specjalistów;
 • Obowiązkowa liczba etatów specjalistów;
 • Jak wyliczyć wymaganą liczbę etatów w placówkach niepublicznych;
 • Wyliczenie średniej arytmetycznej;
 • Kogo nie wlicza się do łącznej liczby etatów;
 • Nowe stanowisko i obowiązki pedagoga specjalnego;
 • Kiedy obligatoryjne w placówce należy zatrudnić psychologa oraz pedagoga specjalnego oraz
  w jakim wymiarze;
 • Wymagana liczba etatów specjalistów, a umowa cywilnoprawna;

Nowe zapisy i zmiany w statutach jednostek, obowiązek określenia w statucie szczegółowej organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 • Statut podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej z
  budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • Obowiązkowe nowe zapisy w statutach od 1 września 2022 r.;
 • Regulacje dotyczące zawieszenia zajęć w szkole lub przedszkolu;

Prawidłowe wyliczenie wynagrodzeń w 2022 r. uwzględniając zmiany od maja 2022 r.;

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy
  wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy
  uczestnikami spotkania,

 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
  prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,

 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w
  komputerze lub aplikację w smartfonie.

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek
oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki
oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.
Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 5 września 2022 r.

  Koszt – 380 zł brutto

  Możliwość rozliczenia szkolenia z dotacji oświatowej po zaznaczeniu w rubryce (chcę rozliczyć z dotacji oświatowej)

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00 

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.