Oferta szkoleń i kontroli dla placówek otrzymujących dotację oświatową

Cel, na jaki przekazywane są dotacje oświatowe określony został w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Niejednorodne orzecznictwo sądowe, regionalnych izb obrachunkowych oraz kolejne nowelizacje ustaw, dają możliwość swobodnej interpretacji przepisów w zakresie prawidłowego kwalifikowania wydatków rozliczonych z dotacji. Bez wsparcia osób mających doświadczenie, praktyczną wiedzę w zakresie kontroli oraz wykorzystania dotacji ryzyko może być bardzo duże.
Każda placówka, która otrzymała dotację oświatową, zobowiązana jest do szczegółowego rozliczenia dotacji. Wydatki ujęte w rozliczeniu powinny wskazywać na ich zgodność z celami na jakie przekazano dotację, a rozliczenie powinno zostać sporządzone zgodnie z uchwałą prawa miejscowego (rady gminy, powiatu) regulująca tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowej.
Sprawię, że kontrola dotacji oświatowej, kwalifikowanie wydatków nie będzie sprawiało Państwu problemów oraz obaw przed jego prawidłową interpretacją.
Każda placówka oświatowa, która otrzymuje z budżetu samorządu terytorialnego dotację oświatową podlega kontroli prawidłowości wykorzystania i pobrania dotacji oświatowej, a kontrola ta może obejmować 5 lat wstecz.
Posiadam niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji. Przede wszystkim posiadam praktyczną, wieloletnią wiedzę, pozwalającą na skuteczną pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli oraz ewentualnemu stwierdzeniu nieprawidłowości.

Tematy aktualnie przeprowadzanych szkoleń:

Zapraszam do zapoznania się i udziału w szkoleniach

organizowanych w formie otwartej, jak również w formie zamkniętej na Państwa zlecenie.

Ważna informacja

W obecnej sytuacji szkolenia odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego.