Oferta szkoleń

Oferta szkoleń i przeprowadzania kontroli dla samorządów

W ramach swojej działalności dzielę się własnymi doświadczeniami wspomagając Organy prowadzące m.in szkoły, przedszkola oraz samorządowe jednostki organizacyjne. 

Oferta szkoleń i kontroli dla placówek otrzymujących dotację oświatową

Posiadam niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji.