O mnie

Pracownik samorządowy z dwudziestoletnim stażem, na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej oraz głównego specjalisty ds. oświaty.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Zarządzania, kierunków Administracja i Finanse i Rachunkowość.

Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie finansowym oraz rachunkowości budżetowej.

Na zlecenia urzędów przeprowadza, kompleksowe kontrole jednostek samorządowych oraz kontrole problemowe jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych.

Doświadczenie zdobywałam w urzędach gmin, starostwie powiatowym oraz urzędzie marszałkowskim, w departamentach kontroli lub biurach oświaty.

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec i trener, autorka artykułów w czasopiśmie „Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych”.